זכאות למשכנתא ממשרד השיכון

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

כיום רוב מוחלט של ישראלים נאלץ ליטול משכנתא בעודו מממש את משא נפשם של רבים בשנים האחרונות – 4 קירות וגג מעליהם.

עם זאת ולאור זאת, הפכה המשכנתא בשנים האחרונות לתורה בפני עצמה, כאשר רבים המגזרים ותתי האוכלוסיות אשר בשל מאפיינים ייחודים להם, זכאים לקבלה בתנאים אופטימליים אשר תכליתם לסייע להם להגשים חלום זה. 

כמו כן, ישנם רבים אשר אינם מודעים כלל לזכאותם כמו גם ליכולתם להגיש בקשה לקבלת סיוע שכזה, אשר לעתים רבות מהווה אלטרנטיבה טובה יותר מכל אפשרות אחרת אשר עומדת לרשות הרוכשים בעודם מנסים את מזלם בקרב הבנקים השונים. לפיכך, במאמר הקרוב נדון לעומק במאפייני זכאות למשכנתא מטעם משרד השיכון.

מאפייני הליך קבלת משכנתא מטעם משרד השיכון

הלוואה ממשרד ממשלתי? לא בדיוק

בהמשך לכך, בטרם נצלול למאפייניה של תכנית כלכלית שכזו, חשוב לסייג ולהבהיר מוקדם ככל האפשר, כי אין מדובר בהלוואה אשר ניתנת מטעם משרד השיכון עצמו, כלומר במימון מטעמו האישי. אלא בהסכם אשר כרת משרד השיכון עם הבנקים השונים, להקנות הלוואה ייחודית בדמות משכנתא, לזוגות ו/או יחידים אשר עומדים בקריטריונים מסוימים, אשר בגינם הם רשאים לקבל את אותה הלוואה מן הבנק עצמו.

 

כיצד ניתן לקבל את הזכאות למשכנתא ממשרד השיכון?

בכדי לקבל הלוואה עם זכאות למשכנתא ממשרד השיכון, על המועמד כאמור לעמוד בתנאים מסוימים מתוקף אורח חייו או היסטוריית מגוריו. כמו כן, משנמצא המועמד עם זכאות למשכנתא ממשרד השיכון, הוא צריך להגיש בקשה לקבלת תעודת זכאות, אשר בגינה יהיה רשאי לדרוש מן הבנק את תנאי ההלוואה העודפים אשר נלווים לה, תנאים אשר משרד השיכון הסמיך את אותו הבנק להעניק.

כלומר, התהליך הוא בירור זכאות של אדם מתוקף נתוניו, אשר אילו ימצאו מתאימים יקנו לו זכאות לתעודה – הלוא היא תעודת הזכאות, אשר לבסוף לאחר שתונפק תוכל לשמש את בעליה בכדי לדרוש את ההלוואה אשר מגיעה בגינה.

 

מה הם היתרונות אשר נלווים למשכנתא בחסות משרד השיכון?

בטרם נצלול לפרטיה של הלוואה זו, כמו גם הקריטריונים אשר בגינם ניתן לקבלה, חשוב להבהיר ראשית מדוע הלוואה זו נחשבת לעדיפה או טובה יותר מהלוואה רגילה מטעם הבנק, כלומר – מה הם התנאים אשר נלווים לה.

בגין הלוואה בחסות משרד השיכון, רשאי הלווה לפרוע את הלוואתו מוקדם משתכנן מבלי הצורך להתריע על כך מראש כמו גם מבלי לשאת בתשלום נוסף בשל כך.

כמו כן, הלוואת זכות מעניקה שלל הנחות לגבי תשלומים מוקדמים אשר נעשים, הן בתשלומים עבור הלוואות מקבילות אשר נטל על עצמו הלווה, כמו גם בהנחה עבור עמלות אשר עליו לשלם בשל תשלומים מוקדמים שביצע בעניין הלוואות אלו, אל מול הבנק שהעניק לו אותן.

זאת בנוסף לגובה הריבית שלה אשר אינו משתנה ונותר קבוע לאורך כל התקופה.

 

 

מי זכאי לקבלת משכנתא מטעם משרד השיכון?

בכדי להכריע בשאלה מי זכאי לקבלת משכנתא שכזו מלכתחילה, קבע משרד השיכון שיטת חישוב אשר מקנה למועמדים ניקוד, כאשר אדם או זוג אשר צבר 599 נקודות ומעלה, זכאי להנפקת תעודת זכאות, אשר הוצאתה מהווה הליך נפרד.

 

מהם הקריטריונים לזכאות למשכנתא ממשרד השיכון?

הקריטריונים השונים אשר לאורם נקבע הניקוד של אדם אשר מבקש לקבל משכנתא מטעם משרד השיכון, נקבעים לפי מאפיינים וסימנים בעברו ובהווה של מבקש ההלוואה.

הקריטריונים משתנים בהתאם לאופיו של התא המשפחתי אשר עוטף אותו, כדוגמת מספר שנות נישואין, מספר ילדיו, כמות האחים שיש לו ולבת/ן זוגו/ה, כמו גם חודשי השירות הצבאי ו/או לאומי אשר הזוג מילא בעברם. כמו כן, במידה ומתעתד אותו אדם לגור ביישוב בעל חשיבות לאומית, יש בכך גם כן בכדי להוסיף לזכותו ניקוד יתר.

בנוסף לכך, גם משפחות ייחודיות אשר אינן שכיחות במיוחד זוכות למענה במסגרת משכנתא ממשרד השיכון, כאשר משפחות עולים זוכות לסיוע אשר נקבע לפי משך שהייתם בארץ, בדומה גם למשפחות אשר הינן חד הוריות או אשר אחד מבני הזוג הינו נכה.

מנגד, משפחה אינה תנאי ייחודי לקבלת תעודת זכאות לקבלת משכנתא מטען משרד השיכון, כיוון שישנה גם התייחסות ליחידים אשר הינם מעל גיל 30, או 21 במידה והינם בוחרים להתגורר ביישוב עדיפות לאומית וששירתו בצבא. זאת בנוסף גם להטבה אשר קיימת למען גרושים ו/או אלמנים, אשר זוכים לקבלת ניקוד בהתאם.

ניתן למצוא בהרחבה דרך הקישור הזה את כל הקריטריונים לזכאות למשכנתא ממשרד השיכון.

 

כיצד ניתן לברר האם אדם זכאי לקבלת משכנתא מטעם משרד השיכון?

כיום ישנם מגוון מחשבוני משכנתא אשר נגישים באינטרנט לכל החפץ בם, אשר באמצעות מילוי שרירותי של נתונים כדוגמת אלו אשר הוזכרו לעיל, ניתן לקבל פלט סופי בדמות נקודות, כאשר כפי שצוין ככל שסכם הנקודות הינו מעל 599, ישנה זכאות לקבלת מימון.

לדוגמה, זוג שנשוי למשך 6 שנים, אשר שירתו בצבא במסגרת שירות חובה בלבד, כמו גם שבמהלך השנים נולדו להם 3 ילדים, בנוסף להיותם אחים ל- 2 (כל אחד),  זכאי ל- 1,350 נקודות. במידה והינם נשואים רק שנה, מספר הנקודות אשר הם זכאים לו יצנח לכדי 1,100 נקודות בלבד.

בנוסף לכך, אילו הינם נשואים למשך 4 שנים אך אין להם ילדים כלל, הניקוד אשר נלווה לכך הוא 600 נקודות, סכום אשר הינו מהווה הרף המינימלי להנפקת תעודת זכאות.

 

שיטת החישוב של משרד השיכון

יש לציין כי שאלת הניקוד אינה מבחן בדמות עובר או לא עובר, וכי ישנה משמעות לכמות הנקודות אשר אדם זכאי להן, כתנאי ישיר לקביעת גובה המשכנתא אשר יקבל.

לדוגמה, בהיבט נישואין, קובע משרד השיכון כי זוג אשר מתעתד להתחתן אך טרם עשה זאת, מזוכה ב- 30 נקודות בשל כך, כמו כן, קובע המשרד גם כי ילד הוא הינו רווק אשר אינו עבר את גיל 21.

בהמשך לכך, שיטת הניקוד מכתיבה כי עבור ילד 1 יזוכו הוריו ב- 350 נקודות, כאשר עבור 2 ילדים יזוכו בגין 500, כאשר כל ילד מעלה את הניקוד עד לכדי 6 ילדים אשר עבורם זכאיים הוריהם ל- 1000 נקודות, כאשר כל ילד נוסף מזכה בעוד 100 נקודות נוספות.

שיטת ניקוד דומה קיימת גם בשאלת האחים אשר יש למבקש הסיוע, כאשר עבור כל אח עד 3 יזוכה המבקש ב50 נקודות, עד כדי כי עבור 6 אחים יזכה ל650, כאשר כל אחד מעבר לכך מזכה בעוד 50 נקודות זכות.

 

משמעות גובה הניקוד כנגזרת של גובה הסיוע

החשיבות האמיתית של שיטת הניקוד מתגלמת באופן בו נקבע גובה המשכנתא הבסיסית בריבית לזכאים עצמם.

זאת כיוון שבניקוד שבין 599 עד לכדי 999 המשכנתא אינה יכולה לעבור את גובה 54,240 ש"ח. זאת בעוד שכאשר מבקש הסיוע מחזיק ב- 1000- 1399 נקודות, הסיוע צומח לכדי 62,400 ש"ח. בנוסף לכך, עבור 1,400 – 1499 נקודות יוענקו למבקש הסיוע עד 74,350 ש"ח.

כאשר החל מאותה נקודה עבור כל 100 נקודות יעלה גובה הסיוע בכ- 10,000 ש"ח. כאשר עבור 2,250 נקודות או מעבר לכך, גובה הסיוע יהיה 253,834 ש"ח.

 

כיצד ניתן להנפיק תעודת זכאות?

כעת משביארנו את ההליך כולו, כמו גם הקריטריונים אשר בגינם יכול אדם לקבל תעודת זכאות, יש לדון באופן הליך הנפקת תעודה זו כשלעצמה.

 

הליך הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות

כלומר, בכדי להנפיק תעודת זכאות למען קבלת משכנתא בתנאים ייחודים, על הזוג לגשת לבנק בו הם מעוניינים להנפיק את התעודה, כאשר בידם צבר מסמכים ונתונים אשר יש להכין מבעוד מועד.

מבין אותם מסמכים עליהם להצטייד כמובן בתעודות הזהות של שניהם בצירוף הספח, זאת בנוסף לאישור או אסמכתא כתובה מטעם גורם ממשלתי אודות שירותם הצבאי ו/או שירות לאומי (תעודת שחרור וכדומה, כאשר אישור שירות לאומי יש לקבל מארגוני ההתנדבות לשירות לאומי – אזרחי).

זאת בנוסף לצילום תעודת זהות של כלל האחים והאחיות של מגישי הבקשה, כמו גם שמם וכתובתם או תצהיר חתום על ידם אשר מצהיר את פרטיהם האישיים, שעליהם הסתמך מבקש המשכנתא כתנאי לזכאותו, ולבסוף גם אגרה חד פעמית בגובה 70 ש"ח.

 

עיבוד התהליך בין הבנק למשרד השיכון ותוקפה של תעודת הזכאות

לאחר שימסרו כלל הנתונים הללו, יעבירם הבנק לידי משרד השיכון אשר במסגרת הליכיו הפנימיים יוודא את מהימנותם, כאשר לאחר השלמת כלל הליך ההרשמה תונפק תעודת הזכאות הנכספת, שתימסר לאותו בנק בו נעשתה הפנייה הראשונית.

לאחר שנמסרה התעודה תוקפה יקבע לשנה אחת, עם אופציה להארכתה בטרם תפקע באותו בנק בו הונפקה מלכתחילה.

 

מקרים ייחודיים

כמו כן, ישנם מקרים ייחודים אשר מצריכים צירוף סימוכין והוכחות לגבי אורח חייו הייחודי של מבקש המשכנתא. כחלק ממקרים שכאלו ניתן למנות זוגות נשואים אשר מחויבים לצרף תעודת נישואין או אישור רישומם כזוג נשוי, כמו גם ידועים בציבור אשר עליהם למלא הצהרה של זוג חתומה בידי עורך דין בה יצהירו אודות מחויבותם הזוגית. בנוסף לכך, במקרה בו האישה בהריון, עליה לצרף אישור ממוסד רפואי כי אכן הינה בהריון, כאשר רק לאחר 5 חודשי הריון יש לראות בו כתקף.

זאת ועוד כי על נכים לצרף את תעודת הנכות שלהם בעודם מציינים את סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית או יציבה או קבועה), גובה אחוזי הנכות ודרגת אי כושר ההשתכרות, בנוסף לגובה הקצבה הקבועה.

אילו מדובר במשפחה אשר הינה חד הורית, על ההורה לצרף תצהיר כי הינו חי ללא ידוע בציבור, כמו גם הצהרה אודות קצבאות או סיוע אשר הוא מקבל מטעם המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך, גרושים צריכים לספק תעודת נישואין כמו גם אישור גירושין עם פסק הדין, כמו גם אלמנים אשר צריכים לצרף תעודת פטירה, ועולים חדשים אשר צריכים לצרף תעודת עליה.

 

הטלת ערר על ניקוד

במידה ואדם הגיש בקשה לקבלתה של תעודת זכאות למען קבלת מימון ונמצא כבעל ניקוד לוקה בחסר, הוא רשאי להגיש ערר דרך הבנק בו הגיש את הבקשה מלכתחילה, כאשר הערעור יבחן לאחר מכן על ידי הוועדה הציבורית לערעורים בענייני דיור.

במסגרת הערר עליו לצרף מכתב בקשה מפורט ומנומק, כמו גם אישורי הכנסה ודפי חשבון אשר הוגשו לבנק במשך חצי השנה האחרונה, כמו גם סימוכין לנסיבות חריגות אשר מצריכות התחשבות מיוחדת במצבו, כגון טיפולים מצד גורמי רווחה או רפואה.

 

תנאי המשכנתא עצמה

מעבר לתנאי הזכאות, אשר בגינם נקבעת תקרת הגג למשכנתא עצמה, קבע משרד השיכון עוד סימנים והתניות באשר למימון אשר הוא מוכן להעניק לזוגות שמתעתדים לרכוש דירה בהקדם.

 

ריבית ומועד פירעון המשכנתא

לדוגמה, זכאים חסרי דירה ישלמו ריבית אשר גובהה קבוע ב- 0.5% מתחת לריבית הדיור אשר נוקב בנק ישראל, כאשר אינה יכולה לחצות את רף 3%. כמו כן, זכאים רשאים להגדיר את תקופת ההחזר לפרק זמן אשר אינו עובר על 30 שנים, כאשר ניתן להם לקצר תקופה זו לכדי 10, 15, 20 או 25 שנים, כשצוין לעיל שבגין תשלום מוקדם אינם צפויים לשלם עמלות נוספות וגם אם כן מדובר בתשלומים מופחתים מאשר במשכנתאות מקבילות.

 

יישובי עדיפות לאומית

בנוסף לכך, גובה המשכנתא אינו יכול לעלות על 95% ממחיר הדירה, וביישובים בעלי עדיפות לאומית א', אינה יכול לעלות על 98% ממחירה, כאשר באזורי עדיפות לאומית א' וב' כאחד, זכאיים חסרי דירה אשר רוכשים כזו לתוספת משכנתא של 4.5% ל- 20 שנים.

 

אופן העברת התשלום

כמו כן, כספי המשכנתא לא יעברו לידי הלווים, אלא לידי חשבון הבנק של המוכר, כאשר האחרון יעמיד לידי הבנק למשכנתאות אישור בכתב אשר כולל את פרטי חשבון הבנק שלו. זאת ועוד כי משכנתא לבנייה עצמית תינתן בשלבים בהתאם לשלבי הבנייה, כאשר בקורלציה לחלקו היחסי של השלמת הפרויקט, יועבר חלקו היחסי של התשלום.

 

לסיכום

משרד השיכון מאפשר לזוגות כמו גם לבודדים אשר לא עלה בידם לרכוש דירה בגיל צעיר יחסית, לעשות שימוש בקבלת משכנתא מותאמת מטעמם אשר אף על פי כי סכומה אינו משמעותי, מדובר בתנאי הלוואה אשר אין להם אח ורע בעולם המשכנתאות העסקי, וכי די בהם בכדי לעשות שינוי של ממש.

בהמשך לכך, בשל הטבה ייחודית זו, למרות ההליך הבירוקרטי המעט סבוך שנלווה לה, יכולים משפחות ורווקים כאחד לבצע שדרוג ברמת חייהם הנוכחית כאשר עולה בידם לרכוש דירה אשר אילולא המשכנתא הייחודית הזו, לא הייתה מנת חלקם.

לכן, אילו אתם או מי מבני ביתכם הקרובים מתכנן לרכוש דירה בקרוב, ייתכן ותוכלו באמצעות בדיקה קצרה שעדיף שתתבצע בסיוע של יועץ משכנתאות והגשת מסמכים פשוטים לעשות שינוי משמעותי באורח חייכם, ובשדרוג רמת המחייה שאתם משוועים לה, כאשר גיבור השעה הוא לא אחר ממשרד השיכון.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>