משכנתא למוגבלים – כל הפתרונות הקיימים בשוק

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

ככל שישתמש היחיד בחשבון הבנק מעבר ליכולתו, יטבע על החשבון הבנק חותמת, תוך עדכון כלל הבנקים בישראל, כי החשבון הוא מוגבל.

הגבלת חשבון תקים הגבלות רבות על החשבון, אך אולי החשוב בהם הוא הגבלת הגישה למשכנתאות.

כיום, 460 אלף חשבונות בבנק מוגדרים כמוגבלים, מה שמקים צורך משמעותי במציאת פתרון לבעלי חשבון מוגבל. כיצד ניתן לקבל משכנתא למוגבלים בבנק? 

חשיבות חשבון הבנק

עם התקדמות הטכנולוגיה, תפסו חשבונות הבנק מקום משמעותי מאוד בחיינו.

חשבון הבנק, אשר החליף את נקודות האחסון מתחת לבלטות או בכספות בקיר, מהווים מגן על כספינו ככל הניתן. משכך, השימוש בחשבון הבנק ובמוצרי הבנק, לרבות צ'קים וכרטיסי אשראי, הפך לחלק אינטגרלי חיי היומיום שלנו. אולם, שימוש לא מוקפד באלו, לרבות חלוקת כספים מעבר ליכולתנו הכלכלית, באשמתנו או בשל נסיבות החיים, יכולות להוביל להגבלת החשבון.

 

סטטוס בעייתי – חשבון מוגבל

חשבון מוגבל הוא חשבון אשר הבנק סימן אותו ככזה על ידי סימונו בחותמת. לאחר סימון חותמת ההגבלה, יעביר הבנק את המידע האמור גם לבנק ישראל ויתר הבנקים, כך שכולם יקבלו הודעה אודות הגבלת החשבון.

המצבים הראשונים שבגינם יוגדר לקוח כמוגבל הן בשל ערכאות שיפוטיות שונות. בין אם קיים לאדם הליך פתוח בהוצאה לפועל, הסתיים הליך הוצאה לפועל בפשיטת רגל או הוגבל אדם על פי צו של בית דין רבני, יהא חשבונות מוגבל וכפוף למגבלות שיפורטו בהמשך.

מצב שני, בו חשבון יהפוך למוגבל, יחול בהתקיים שני תנאים פשוטים. הראשון, במהלך השנה האחרונה, חזרו סך של 10 שיקים. השני, בין הצ'ק הראשון לבין האחרון שחזר, קיים הפרש פירעון של לכל הפחות 15 ימים בין הצ'ק הראשון לאחרון.

מרגע שחזרו 5 צ'קים שהונפקו מחשבונכם, על הבנק ליידע אתכם אודות הדבר.

אולם, גם בהיעדר הודעה, בהתקיימות התנאים לעיל יוכל הבנק להקפיא את חשבונכם. כמו כן, התנאים לעיל מאפשרים גם הגבלת החשבון במידה ו – 6 צ'קים, אשר חוזרים באותו יום, מקיימים את התנאים.

לדוגמה, מצב בו הצ'ק הראשון שלי חזר בתאריך 01.01.2020, עוד 3 צ'קים חזרו עד ל – 01.02.2020, וביום 15.02.2020 חזרו 6 צ'קים נוספים מהחשבון שלי, ב – 15.02 התקיימו הן התנאים למשלוח הודעה והן התנאים להגבלת החשבון, ולכן, אין מניעה להגביל את חשבון הבנק.

 

משכנתא למוגבלים
משכנתא למוגבלים
בארנפלד משכנתאות יש מחלקה של יועצים שההתמחות שלה לעזור למוגבלים לקחת משכנתא, תשאירו לנו וואטסאפ ונחזור במיידית
צרו איתנו קשר בוואטסאפ – 055-3087500

השלכות חשבון הבנק המוגבל

חשבון מוגבל הוא בעל מספר השלכות לא נעימות. הסיבה היא שמעבר להחזרת הצ'קים, חשבון מוגבל מסומן כבעל יכולת פירעון נמוכה וסיכון גבוהה.

ראשית, לעניין החזרי כספים. כאמור, הגבלת החשבון נעשית בשל חזרה של צ'קים. משכך, חוסר הביטחון שבצ'קים שהנפקתם יוביל לפירעון חובותיכם בדרכים אחרות, לרבות העברה ישירה מהחשבון.

כמו כן, חשבון מוגבל אינה הצהרה שנגמרת לאחר זמן קצוב. עצם הסימון מגדיר את הלקוח כמצוי במצב כלכלי שאינו אופטימלי, ומשכך, היותו לקוח במצב בעייתי. משכך, הסימון האמור, שכפי שצוין, עובר בין שלל הבנקים, יכול להוביל למניעת פתיחת חשבון בבנק אחר וקבלת כרטיסי אשראי.

בנוסף לפגיעות האמורות, מצויות פגיעות נוספות רבות, אשר יכולות לפגוע בכם במישורים לא מעטים בחייכם. אחת הפגיעות האמורות היא פגיעה ביכולת נטילת המשכנתא, פעולה הכרחית, בעבור מרבית משקי הבית בישראל, לשם רכישת בית מגורים.

 

היעדר יכולת נטילת משכנתא

אחת הבעיות העולות בעת הגבלת חשבון בנק היא סירוב למתן משכנתא למוגבלים. כאמור, היקף החשבונות המוגבלים בארץ כיום נאמד בכ – 460 אלף חשבונות, מה שאומר שהרבה בתי אב לא יזכו לקבלת המשכנתא. על פי רוב, לאחר שחרור ההגבלה יוכלו אלו לקבל את ההלוואה המדוברת, אולם, לעיתים ייקח זמן עד שאלו יזכו לשחרור ההגבלה מחשבונם.

בשל חשיבות הנושא, שכן לכל אזרח מגיעה הזכות לדיור, עלו בשוק החופשי מספר פתרונות לנושא האמור.

 

פתרונות – משכנתא למוגבלים

ערעור על קביעת הבנק – נטילת משכנתא כרגיל

ללקוחות השונים עומדת האפשרות לביטול סטטוס ההגבלה. ראשית, על המוגבל לפנות אל הבנק, זאת לשם תיקון הטעות באופן פנימי. במידה והבנק מסרב לבקשה, והלקוח עומד על רצונו לביטול הגבלתו, הוא יכול לערער לבית משפט השלום.

ישנן מספר סיבות בגינן ניתן לבטל את הגדרת חשבון מוגבל, ככל שמדובר על הגבלה שהוכרזה בשל החזר צ'קים. יש לציין כי ביטול ההגבלה אפשרי מרגע שסך השיקים שחזרו יורד מ – 10.

ראשית, ככל שהבנק החזיר צ'ק בשל טעות פנימית, ולא בשל חוסר יכולת פירעון. כאשר זו הסיבה להחזר הצ'ק, אין כל סיבה להגדיר את החייב כמוגבל, היות ומצבו הכלכלי אפשר לפדות את הצ'ק. שנית, ניתן לבטל את הצ'ק ככל שללקוח הייתה סיבה הגיונית להניח שהצ'ק יכל להיפרע במועד הפירעון. לדוגמה, ככל שהייתי אמור לקבל תשלום גדול יומיים לפני מועד הפירעון וחל עיכוב בקבלתו, ייתכן ונוכל לבטל את ההגבלה.

בנוסף לסיבות אלו קיימות סיבות נוספות בגינן ניתן לערער על הכרזת הבנק, אולם לעניינינו הנקודה החשובה היא האפשרות לבקשת צו מניעה זמני. במידה ובית המשפט יקבל את הבקשה, כניסתה של הגבלת החשבון לתוקף תידחה עד לסיום הבירור בעניין.

 

משכון נכס כנגד הלוואה

כאמור, במרבית המקרים הגבלת חשבון תיעשה בשל יכולת פירעון נמוכה של בעל החשבון, המגולמת בצ'קים החוזרים. פעולה זו נעשית בשל העובדה שהבנק הוא גוף כלכלי, המשתדל לחסן עצמו מפני הפסדים כלכליים.

פתרון נוסף לבעיית ההגבלה היא בעלות של מבקש המשכנתא על נכס נוסף. קיומו של נכס נוסף יכול לשלול את הסיכון המדובר, שכן במידה ולא יוחזרו התשלומים, יוכל הבנק להיפרע מן הנכס הקיים. בדרך זו, ידרוש הבנק שיעבוד על הנכס, מה שיאפשר קבלת הלוואה.

 

גופים חוץ בנקאיים

בשנים האחרונות אנו עדים לכניסתם של גופים פיננסיים רבים, שאינם בנקאיים, בתחומים שונים. גופים אלו לא פסחו על עולם המשכנתאות למוגבלי חשבון, ולפיכך, אלו עומדים בעבורכם כאחד מאפיקי המשכנתא בשוק.

גם הגופים החוץ בנקאיים יעניקו הלוואה, במרבית המקרים, אך ורק כנגד משכון נכס בבעלותכם, אולם, לעיתים אלו יעניקו את ההלוואה בתנאים טובים יותר מאשר הבנקים השונים. אולם, יש לציין כי מרבית הגופים האמורים יציבו מספר פרמטרים עיקריים לשם הענקת ההלוואה, שכן הלוואת משכנתא היא בשיעור לא מבוטל.

ראשית, יבחן היקף השעבוד על הנכס שבבעלותכם. ככל שתשלום המשכנתא בעד הנכס הקיים יותר קרוב לפירעון מלא, כך תקבלו תנאים מיטיבים. הסיבה לכך היא שככל שהמשכנתא בגינו קרובה יותר לפירעון, כך הנכס מצוי בבעלותכם הכלכלית.

פרמטר נוסף שייבחן הוא מיקום הנכס וגודלו, שכן משפיע על שוויו. שלישית, יבחן הבנק את יכולת הפירעון החודשית של הלווה. נכס בבעלות הלווה הוא דבר מעולה, אולם נועד לשמש כערובת ביטוח בלבד. אנשים ללא כושר פירעון חודשי, המגולם בהכנסות שוטפות וקבועות למשק הבית, ככל הנראה לא יוכל לעמוד בפירעון ההלוואה.

בנוסף רשמתי מאמר נוסף על הנושא שמרחיב ומעמיק את הידע בנושא, להלן הקישור –  משכנתא למסורבים.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>