מה ההבדלים בין בוליט לגרייס?

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

את המושגים בוליט וגרייס כנראה לא למדתם בבית ספר, רוצים לדעת מהם ההבדלים בין בוליט לגרייס? אם טרם נחשפתם או הבנתם זאת בעצמכם, הרשו לי לציין את המובן מאליו – משכנתא היא אומנות. אומנות אשר מתבטאת בהתאמה כירורגית כמעט של אופי ונסיבות חייו של הלווה, למסלול אשר יאפשר לו לשלם כמה שפחות לבנק, ולהחזיר את המשכנתא בהקדם האפשרי.

בהמשך לכך, בבוא העת לנטילת משכנתא רבים מתלבטים אודות המסלולים הנכונים והמתאימים עבורם, אך דווקא מפתיע לגלות כי אף על פי שישנה חשיבות מכרעת לבחירת מסלול נכון (או שמא אומר הימנעות ממסלול אשר אינו נכון), רבים אינם בקיאים דיו בפרטים ובהבדלים אשר נמצאים בין מסלולים שונים.

בהמשך לכך, הבלבול גובר לאור הדמיון המסוים אשר קיים בין 2 מסלולים ספציפיים, הלוואת גרייס, לשיטת בוליט (גישור). לפיכך, במאמר הקרוב נדון בעובי הקורה של אותן הלוואות, וחשוב מכך – למי הן מתאימות וכיצד.

מה היא הלוואת בוליט?

הלוואת בוליט היא בעלת שמות רבים ושונים, וייתכן כי תוצג בפניכם גם כהלוואת בלון או גישור, עם זאת חשוב לומר כי מדובר באותו אפיק לחלוטין. הלוואת בוליט היא הלוואה לטווח קצר יחסית (מספר שנים בודדות) אשר במהלכה הלווה משלם אך ורק את סכום הריבית אשר נלווה לו מדי חודש, כאשר בתום תקופת זמן שלשמה נלקחה הריבית – עליו להחזיר את סך כלל ההלוואה. מבולבלים? דוגמה תעשה סדר.

בהנחה ואני לווה 1,000,000 ש"ח מהבנק בהלוואת בולט, אשר אני מעוניין להחזיר בעוד – 3 שנים ממועד ההלוואה, ובריבית של 3% שנתיים, במסלול ריבית קבועה ולא צמודה, חישוב מהיר יביא אותנו להחזר חודשי של 2500 ש"ח. אי לכך ובהתאם לזאת, במסגרת הלוואת הבוליט במהלך כל 3 השנים אשלם לבנק אך ורק את הריבית אשר בפועל מתבטאת ב2500 ש"ח מדי חודש, כאשר בסוף 3 השנים, כאשר תקופת ההלוואה הראשונית תסתיים לה, אהיה מוכרח להחזיר לבנק את כלל הסכום הראשוני אשר לוויתי – 1,000,000 ש"ח, אשר יוחזרו לבנק באבחה אחת.

 

למי הלוואת בוליט מתאימה?

הלוואת בוליט מתאימה ללווים אשר יודעים כי בפרק זמן הקרוב הם עתידים לקבל סכום כסף משמעותי ממקור אשר אינו זמין להם טרם לכן. דוגמאות לכך ניתן לראות במקרים בהם אדם עתיד לרשת סכום כסף משמעותי, הפשרה של קרן השתלמות, או במידה ויש ברשותו נכס אשר הוא מתעתד למכור בקרוב, שבעקבות מכירה זו יוכל לשלם את סך ההלוואה.

 

מה היא הלוואת גרייס?

אף על פי שמע החמים והמרגיע, אשר מתורגם בנעימים ל-חסד מאנגלית, הלוואת גרייס היא הלוואה שהינה דומה להלוואת בולט מצד אחד, ומאידך שונה לה בתכלית.

בהלוואת גרייס הבנק מסדיר עימנו (הלווים) תקופה מוגדרת מראש אשר במהלכה איננו מחויבים להחזיר לבנק את תשלום הקרן, אלא רק את תשלום הריבית הנלווה לה. אך משנגמרה התקופה המוגדרת, מחויבים הלווים לשלם את כלל הריבית וחלקה היחסי של הקרן, עד תום ההלוואה.
בהמשך לכך, ראוי לציין כי הלוואות גרייס הינן הלוואות לטווח ארוך, כלומר כאלו אשר מתפצלות ל-2 פרקי זמן, כאשר בראשון (תקופת החסד – גרייס אשר לרוב הינה בין 2-3 שנים) נחויב אך ורק בגין תשלום הריבית, אשר לאחר מכן (להמשך משך ההלוואה – כ17-18 שנים) נחויב בגין תשלום הריבית בצירוף לחלקה היחסי של הקרן.

כדי לראות את השפעת הגרייס נביט קודם על הדוגמה הקודמת שלנו. בהנחה ולווינו מהבנק 1,000,000 ש"ח, במסלול קבועה ולא צמודה עם ריבית של 3%, בהלוואת גרייס אשר מתחלקת ל- 20 שנים, בהרכב של 3 שנות חסד (גרייס), שלאחר מהן ניוותר עם 17 שנות ריבית מלאה.

התשלום אשר נאלץ להחזיר לבנק מדי חודש יהיה 2500 ש"ח ב- 3 השנים הראשונות (בדיוק כמו בבוליט), אך מהיום בו תיגמר תקופת הגרייס, נחויב בגין תשלום הריבית הקבוע ששילמנו עד כה, בצירוף תשלומי הקרן עצמה. כלומר, 7,400 ש"ח למשך כל חודש עד תום 17 השנים.

 

למי הלוואת גרייס מתאימה?

הלוואת גרייס מתאימה ללווים אשר מנסיבותיהן האישיות יתקשו בשנים הראשונות להחזיר את גובה הקרן ומעוניינים לשלם אותן בשלב אוחר יותר. זאת מכיוון שהם צופים התקדמות ו/או התפתחות כלכלית כלשהי אשר תאפשר את תשלום הריביות מאוחר יותר. כלומר, בהנחה ואדם נמצא בשנת שבתון אשר במהלכה אינו עובד, וכושר ההשתכרות שלו נפגע או הצטמצם בשנה הקרובה, באמצעות הלוואת גרייס יוכל להקל על עצמו במהלך השנה הראשונה, ולהתמודד עם תשלומי הריבית אשר כמובן מצטברים – כאשר יחזור לעבודתו ולתזרים המזומנים הקודם שהיה לו.

דוגמה נוספת לשימוש נכון בהלוואת גרייס, הוא כאשר אדם אשר טרם מכר את דירתו הנוכחית זקוק להון בכדי לרכוש את זו שהוא מתכוון לעבור אליה, מתוך הנחה שדירתו הנוכחית עתידה להימכר בקרוב.

אף על פי כי מדובר בנטילת סיכון שכן בעל הנכס מניח כי הוא עתיד למכור את נכסו הנוכחי, במידה ויתברר כי צדק הוא יכול להשיב את סכום ההלוואה בהקדם וזאת מבלי לשלם סכומים משמעותיים עבור המהלך, שכן רובו ככולו יתרחש במסגרת הגרייס – חסד.

עם זאת, בטרם תחלו להודות לבנק על טוב ליבם, ראוי לציין כי ככל הלוואה באשר היא, ככל שקצב תשלומיה נעשה בשלב מאוחר ואיטי יותר הדבר מתגלם כרווח גבוה יותר מצד המלווה. זאת מכיוון שבניגוד להלוואה רגילה בה משלמים את גובה הקרן החל מהרגע הראשון, ומפחיתים את הסכום הראשי אשר יש להחזיר בסופו של יום, בהלוואת גרייס תחלו להתמודד ולהקטין את הסכום המשמעותי שלשמו נטלתם הלוואה, רק לאחר תום תקופת הגרייס אשר לרוב הינה 2-3 שנים.

כלומר, במקום להחזיר 1,000,000 ש"ח ב20 שנה, תיאלצו לעשות זאת ב-17 שנה, כאשר כלל הריביות עומדות בעינן.

 

מה ההבדלים בין בוליט לגרייס?

במבט ראשון נדמה כי מדובר למעשה באותה גברת בשינוי אדרת, וכי פרט למשך הזמן המיועד להלוואה אין שוני מרכזי בין 2 המסלולים השונים. עם זאת, חשוב לציין כי ההבדל בין בוליט לגרייס טמון בכך שבהלוואת בוליט אשר הינה הלוואה לטווח קצר, על הלווה לנצל את תקופת ההלוואה בכדי לגייס את הסכום אותו ישיב בתשלום אחד בסיומה. בעוד שבהלוואת גרייס, אשר נפרשת למספר ארוך של שנים, על הלווה להיערך כלכלית במהלך תקופת החסד לתשלומי ריבית גבוהים יותר למשך זמן ארוך.

כלומר, בבוליט אנחנו נדרשים להגיע לתאריך סוף ההלוואה עם סכום כלל ההלוואה בידינו, בעוד שבגרייס אנחנו נאלצים להגיע לתאריך סוף תקופת החסד עם יכולת לשלם מעתה והלאה את כלל תשלומי הריבית בגין ההלוואה – עבור פרק זמן קצר יותר מכאשר התחלנו.

 

מתי כדאי לקחת הלוואת גרייס אל מול הלוואת בוליט?

במידה ואתם יודעים כי אתם עתידים לקבל בטווח זמן הקרוב (עד 3 שנים) סכום כסף משמעותי אשר די בו בכדי לכסות את כלל ההלוואה אשר נטלתם מלכתחילה – מומלץ לקחת הלוואת בוליט.

מנגד, במידה ואינכם בעלי תזרים מזומנים רב בשנים הראשונות להלוואה, תוכלו ליטול הלוואת גרייס אשר תאפשר לכם לצלוח את השנים הראשונות להלוואה בקלות יותר, זמן אשר תוכלו לנצל על מנת לבנות את כושר ההחזר שלכם.

 

לסיכום – גרייס בוליט ומה שביניהם

מסלולי המשכנתא השונים הללו מאפשרים לנו כצרכנים לבצע תכנון מדויק ופרטני יותר של עתידנו הכלכלי.

כלומר, באמצעות הבנה והתאמה של נסיבות חיינו הייחודיות, כדוגמת קבלת ירושה קרובה או קידום משמעותי אשר עתיד להגיע, יכול לווה לייצר לעצמו משכנתא אשר גוזלת ממנו סכום נמוך יחסית, לעומת מסלולים רגילים וסטנדרטים.

עם זאת, במידה ואדם נוטל על עצמו משכנתא אשר אינה מותאמת לנסיבות חייו, כפי שעלול לקרות כאשר אדם בוחר במסלול בוליט מבלי הצדקה קונקרטית למקור הכנסה עתידי שיושיע אותו ממנה, עלולות להיות לכך השלכות הרסניות.

הדבר נכון גם לבוחרי מסלול גרייס אשר בוחרים להתמקד רק בתקופת החסד עצמה, תוך כדי בעודם נוטלים סיכון שהינם עתידים להגדיל את כושר השתכרותם במהלך השנים הקרובות.

הנחה אשר במידה ותוכח כשגויה, עלולה להוליד שיעבוד של הלווה אל מול הבנק, כאשר הראשון כורע תחת תשלומי ההחזר החודשיים עבור האחרון.

לפיכך, בטרם בואכם לקחת משכנתא ולבחור מסלול ייחודי בתוכה, חשוב לדעת ולהבין את ההבדלים בין בוליט לגרייס, כמו גם מומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך אשר יידע לכוון אתכם בהתאם למצבכם הכלכלי הייחודי ולהתאים לכם מסלול אשר באמצעותו תוכלו להתקדם לעבר חלומם הנחשף של ישראלים רבים כל כך – 4 קירות וגג.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות דומות שאולי יעניינו אותך

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>